Mẫu giấy viết tay chuyển quyền sử dụng đất – những thông tin cần biết

Như mọi người cũng biết, đất là nguồn tài nguyên quý giá của chúng ta. Nó là một bộ phận cấu thành hình hài của đất nước ta. Tại nước ta, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu toàn dân và quyền quản lý đất tối cao là nhà nước. Chính vì vậy, nhà nước thông qua rất nhiều các loại giấy viết tay để đảm bảo quyền lợi mua bán đất của nhân dân. Một số loại giấy thông dụng là mẫu giấy mua bán đất, mẫu giấy viết tay chuyển quyền sử dụng đất

Tuy nhiên, người dân chỉ được sở hữu và sử dụng đất mà không có quyền thay đổi hay chuyển nhượng từ người sử dụng này sang người kia. Vậy mẫu giấy viết tay chuyển quyền sử dụng đất hợp pháp cần những yêu cầu chính nào, chúng ta cần theo dõi kiến thức căn bản bên dưới.

Mẫu giấy viết tay chuyển quyền sử dụng đất là gì?

Mẫu giấy viết tay chuyển quyền sử dụng đất 2021
Mẫu giấy viết tay chuyển quyền sử dụng đất là gì?

Hiện nay nhu cầu mua bán đất ngày càng nhiều do dân số ngày càng tăng cao. Chính vì vậy phát sinh nhiều các giấy tờ liên quan đến nhượng quyền sử dụng đất. Một trong những số đó là mẫu giấy viết tay chuyển quyền sử dụng đất. Do đó, giấy viết tay chuyển quyền sử dụng đất là hợp đồng chuyển quyền và nghĩa vụ đất đai. Theo giấy này, nó thể hiện quyền và nghĩa vụ của các bên để đảm bảo quyền lợi chính đáng của cả hai bên. 

Những yêu cầu hợp pháp của mẫu giấy viết tay chuyển quyền sử dụng đất 

Mẫu giấy viết tay chuyển quyền sử dụng đất 2021
Yêu cầu hợp pháp mẫu giấy viết tay
  • Thứ nhất: người ký mẫu giấy này phải đủ tuổi và có đủ năng lực trách nhiệm và nghĩa vụ dân sự theo quy định của pháp luật
  • Thứ hai: Mục đích và nội dung trong giấy phải đúng theo pháp luật hiện hành mới nhất để đảm bảo không được trái với đạo đức và luân lý xã hội để giấy được hợp pháp.
  • Thứ ba: Chủ nhân ký giấy này phải đảm bảo quyền tự do cá nhân và không bị ép buộc dưới mọi hình thức.
  • Thứ tư: Mẫu giấy viết tay chuyển quyền sử dụng đất phải có dấu công chứng thì mới có hiệu lực pháp lý. Nếu không có dấu thì giấy coi như vô hiệu hóa.

Nội dung chính của mẫu giấy viết tay chuyển quyền sử dụng đất

Mẫu giấy viết tay chuyển quyền sử dụng đất 2021
Nội dung chính của chuyển quyền sử dụng đất
  • Thứ nhất: Giấy cần có điều khoản về sử dụng đất chuyển nhượng của hai bên 
  • Thứ hai: Phần không thể thiếu đó là giá cả thỏa thuận giữa hai bên về đất đai và phương thức thanh toán của hợp đồng là chuyển khoản hoặc trả tiền mặt, …
  • Thứ ba: Cần có việc giao nhận và đăng ký quyền sử dụng đất.
  • Thứ tư: Phần trách nhiệm phải nộp thuế cũng như các chi phí liên quan
  • Thứ năm: Biện pháp khi xảy ra tranh chấp. Phần này đóng vai trò chủ chốt giữa hai bên để đảm bảo quyền lợi cũng như trật tự an ninh xã hội khi xảy ra tranh chấp.
  • Thứ sáu: Lời cam đoan của các bên lên hợp đồng chuyển quyền sử dụng về những khoản nêu trên đây.

Mẫu giấy viết tay chuyển quyền sử dụng đất

Hiện nay, các công dân khi có những mục đích thay đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần áp dụng đúng các điều luật nhà nước ban hành. Các thủ tục cần tuân thủ để hợp pháp hóa trong quá trình chuyển nhượng. Chính vì thế, mẫu giấy viết tay chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng được bạn hành mới nhất như bên dưới:

Mẫu giấy viết tay chuyển quyền sử dụng đất 2021

Mẫu giấy viết tay chuyển quyền sử dụng đất 2021

 Trên đây là những chia sẻ về một số kiến thức cơ bản của chúng tôi về mẫu giấy viết tay chuyển quyền sử dụng đất mới nhất hiện nay. Hy vọng sẽ giúp các bạn những vấn đề cơ bản tham khảo khi cần thiết về chuyển nhượng đất.

Trả lời